Prehľad našich prác väčšieho rozsahu

Geometrické plány (GP):
Geometrické plány (GP) v 14. kat. úz. pre Vodné dielo Žilina,
GP na obchvat Brzotína,
GP na všetky melioracné kanály vo Východoslovenskom regióne
GP na záhradkárske osady v Rožňave
GP pre Slovenský plynárenský priemysel a Naftoprojekt Poprad
GP pre Slovenský pozemkový fond v okr. Rožňava, Revúca, SNV a Levice
GP pre Pozemkové úrady v Rožňave, Revúcej, SNV a v Leviciach
GP pre Železnice SR, Lesy SR a Bane SNV,
GP pre Mesto Rožňava
GP pre Rimskokatolícke biskupstvo
GP pre Slovenskú správu ciest a Ministerstvo obrany SR,

Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v 83 kat. úz.:

v okr. Rožňava:
Rožňava, Vyšná Slaná, Gemerská Poloma, Hrhov, Pača, Slavec, Petrovo, Vidová, Ardovo, Krh. Dlhá Lúka, Krh. Podhradie, Brzotín, Gemerská Hôrka, Honce, Rožňavské Bystré, Betliar, Bôrka, Lúčka pri Hrhove, Rakovnica, Rozložná, Kečovo, Dlhá Ves, Čoltovo, Roštár, Silická Brezová, Jablonov, Nižná Slaná, Brdárka, Rochovce, Bohúňovo, Tiba, Kunova Teplica, Drnava,

v okr. Revúca
Turčok, Sirk, Hrlica

v okr. Trebišov:
Pavlovo, Svätá Mária, Véč, Čierna, Rad,

v okr. Svidník:
Lúčka, Kuková, Mičakovce, Dubová, Šarišský Štiavnik,

v okr. Stropkov:
Vojtovce, Kožuchovce,

v okr. Gelnica:
Smolník, Smolnícka Huta,

v okr. Spišská Nová Ves:
Spišská Nová Ves, Veľký Folkmar, Žehra, Hnilec, Hnilčík, Jaklovce,

v okr. Košice-vidiek:
Čižatice, Baška, Valaliky

v okr. Košice-mesto:
Kavečany, Severné Mesto, Južné Mesto, Čermeľ, Jazero, Košická Nová Ves, Furča, Poľov,

v okr. Prešov:
Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Žipov, Lačnov, Križovany,

v okr. Žilina:
Poluvsie, Stránske, Rajecké Teplice,

v okr. Bytča:
Kotešová

v okr. Levice:
Hontianska Vrbica, Stredné Túrovce, Kubáňovo, Bielovce, Pástovce,

v okr. Nové Zámky:
Šarkan

v okr. Nitra:
Kynek

Projekty pozemkových úprav (PPÚ):

kat. úz. Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie,  Dlhá Ves, Jovice, Čoltovo, Brzotín, Gemerská Panica, Vidová, Betliar