Geoplán-Rožňava s.r.o. vznikol 4.3. 1996. Jej predchodca Ing. Tibor Takáč-Geoplán bol založený už v roku 1992. Naša spoločnosť je založená na serióznosti, vysokej odbornosti zamestnancov a zodpovednom prístupe ku zákazníkovi. Sídlime vo vlastných priestoroch. V našej oblasti podnikania patríme k najväčším firmám nie len vo východoslovenskom regióne. Za dobu, počas ktorej úspešne pôsobíme na slovenskom trhu, sme nazbierali množstvo skúseností, ktoré nám dávajú istotu splniť aj náročnú požiadavku zákazníka. Pracujeme s najmodernejšou meračskou, výpočtovou a zobrazovacou technikou.

Hlavným predmetom našej činnosti je vyhotovovanie geodetických a kartografických prác. Patríme medzi dodávateľov prác a služieb pre obyvateľstvo, fyzické a právnické osoby, aj štátne organizácie a úrady. Pracujeme na projektoch financovaných z EÚ.

Naše práce sú vykonávané a kontrolované pod odborným dohľadom, kde odborná spôsobilosť je zaručená oprávnením overovať výsledky geodetických a kartografických prác podľa zákona NR SR č. 215/1995 a odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie pozemkových úprav podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 155/1992 zb.