www.geoplan-roznava.sk Úvod Kontakt O nás
Úvod

O spoločnosti

Kontaktné údaje
Objednávky online
Novinky a iné
GEOPLÁN Rožňava s.r.o.
Šafárikova 116,
048 01 Rožňava
 
Tel:


Mobil:
Fax:

+421 58 7324 157
+421 58 7322 327       +421 58 7885 570 
+421 905 908 692
+421 58 7332 276

 

geoplan@geoplan-roznava.sk

všetky geodetické práce, najmä:geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, projektovanie pozemkových úprav, geodetické práce pre investičnú výstavbu 

 

Kontaktné údaje

Adresa:

Geoplán-Rožňava
s.r.o.
Šafárikova 116,
048 01 Rožňava

Sekretariát

+421 58 7324 157
+421 58 7322 327

Kancelária riaditeľa

+421 58 7885 570 

E-mail

geoplan@geoplan-roznava.sk

IČO

SK 2020982183

 

 

Zoznam zamestnancov

Konateľ
Ing. Tibor Takáč
0905 908 692

Zástupca konateľa pre odborno-technické činnosti
Ing. Ľuboš Mjachky

Zástupca konateľa pre organizačno-personálne činnosti
Ing. Miloš Junga

Spolupracovníci

Jozef Szabados
Elena Droppová
Mária Klimentová
Irena Németová
Mgr. Szilárd Papp
Ing. Jaroslav Palacko
Ing. arch. Miroslav Timár
Gabriela Tešlárová
Vojtech Ulman
Maroš Helmecy
Gabriel Soltész
Zoltán Farkas Bene
Lucia Mihóková
Ing. Radovan Roxer
Mgr. Juraj Pavelka

 
  © copyright 2009 Geoplán Rožňava Kuchty